จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5532011020 MissPailin Thavonwong-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
2 5532011018 MissSuchada Hiranpratheep-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
3 5532011017 MissApapat Mahadchariyakul-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
4 5532011016 MissXianping Liang-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
5 5532011015 MissTanachaorn Tammapirom-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
6 5532011014 MissPattarapan Putthawong-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
7 5532011013 MissSuwimon Maninopparatana-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
8 5532011012 MissPatthida Mhuensai-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
9 5532011011 MissPraewpun Suwannapong-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
10 5532011009 Mr.Thanapat Chaireongsirikul-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
11 5532011008 MissKorrakoch ChamroenprucksเกียรตินิยมInternational Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
12 5532011007 Mr.Lwin Myo Zaw-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
13 5532011005 Mr.Janvit Youngyuenstaporn-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
14 5532011004 MissSitorn Chinchiyanond-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
15 5532011003 Mr.Kasemsak Ittipcharoen-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
16 5532011002 MissThanatchaporn Tawornpanchasarp-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
17 5532011001 MissThireeda Chumasaratul-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
18 5522011035 MissNina Kathrin Metzinger-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
19 5522011034 MissSarah Korlin-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
20 5522011033 Mr.Georges Philip Constantine-Entrepreneurship Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
21 5522011027 MissOnvaree Assawaphanichkul-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
22 5522011023 MissKanokporn SriwilaiเกียรตินิยมMarketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
23 5522011022 MissPeeraya Sawangsaensuk-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
24 5522011020 MissKanjana SaejiaเกียรตินิยมFinancial Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
25 5522011015 MissSuprapai SuebpunkoiเกียรตินิยมInternational Business Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
26 5522011013 MissTanuttra Ekasittipol-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
27 5522011009 MissApisada SubanekyosเกียรตินิยมPolicy and Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
28 5522011007 Mr.Thananut SinghathepเกียรตินิยมInternational Business Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558