จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5622011034 Mr.Michael Fiedler-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
2 5622011030 Mr.Shao Wang-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
3 5612011033 Mr.Korakit Thongrungreangchai-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
4 5612011032 MissPhatthanit Sinthutraisak-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
5 5612011031 Mr.Varun Amatya-Policy and Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
6 5612011030 Mr.Kitichai KunanantakulเกียรตินิยมMarketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
7 5612011027 Mr.Wasu Tanakasamchai-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
8 5612011026 MissBoonyada Thamsirisup-Financial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
9 5612011025 MissChantapich Charintranont-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
10 5612011023 MissApichada Thunsap-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
11 5612011022 Mr.Satitpong Sunnongmuang-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
12 5612011021 Mr.Suvarat SatayanondเกียรตินิยมMarketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
13 5612011020 MissAmmara Thammasiri-Financial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
14 5612011018 Mr.Nuttawut Utaipat-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
15 5612011017 MissPatcharat Koedwut-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
16 5612011016 MissSukanya Intarachaisri-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
17 5612011014 MissPiyaporn Pojaroen-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
18 5612011012 Mr.Sitthiporn Puakmanee-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
19 5612011008 MissNattida Puthong-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
20 5612011007 MissSarinun Kanokthawornthum-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
21 5612011006 MissNichapat Chitrada-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
22 5612011004 MissChareeya Junchuwanitkul-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
23 5612011003 MissThanutsorn Ek-udomporn-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
24 5612011002 Mr.Joshua-Luther Ndoye Upoalkpajor-Policy and Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
25 5612011001 MissNareerat Munkong-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
26 5532011025 MissFareeda Suksan-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
27 5522011019 MissPaneekarn Euamethiyangkul-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
28 5522011016 Mr.Kunnitee Setthathikha-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
29 5522011011 Mr.Chaiyachate Ngoenart-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
30 5522011008 MissChanitpak ChomsinเกียรตินิยมInternational Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
31 5522011006 MissPhetphailin Anurakbandit-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
32 5522011004 MissChonnikan Leeamnuaicharoen-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558