จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5812012034 MissAlessa Schroder-Marketing Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
2 5812012033 MissTatjana Christina Schwarz-e-Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
3 5812012031 MissAnna Schaffer-Nonprofit Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
4 5812012030 MissEda Sonmezturk-Entrepreneurship Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
5 5732012014 MissVanda NogradyเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
6 5732012013 Mr.Nattapat Sethabutra-International Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
7 5722012019 Mr.Radovan Lacko-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 30 สิงหาคม 2559 31 มกราคม 2560
8 5722012013 MissKanchanat Thaila-International Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
9 5722012011 MissSukjanya PanawatanawongเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
10 5722012010 MissWenna HeเกียรตินิยมFinancial Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
11 5722012009 Mr.Sherab WangchukเกียรตินิยมPolicy and Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
12 5722012007 MissJiranan Nhujak-International Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
13 5722012006 MissJomkaew KaewmulkitเกียรตินิยมInternational Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
14 5722012005 MissSoraya BoonyasunเกียรตินิยมInternational Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
15 5722012004 Mr.Tanawat Areeprayoonkit-International Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
16 5722012003 MissThamonporn Ratchawangmuang-International Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
17 5722012002 Mr.Kitipan Rovichanrungเกียรตินิยมe-Business Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560
18 5712012015 MissNetchanok Phosri-Entrepreneurship Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560