จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5812012040 MissXuan ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5812012039 Mrs.Supannee HarncharnsiriเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
3 5812012038 Mr.Yadong LiuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
4 5812012037 Mr.Xiangwen MoเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
5 5812012032 MissCatja Franziska Claussen-e-Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
6 5812012029 Mr.Oliver Gundolf Adam-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
7 5812012028 Mr.Maximilian Muller-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
8 5812012002 MissPanyatida Suwatpisankij-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
9 5812012001 MissNutnicha Boonyarataphan-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
10 5732012025 MissJintanan ChiemsuwanawadเกียรตินิยมMarketing Management 18 มกราคม 2560 2 พฤศจิกายน 2559 30 มกราคม 2561
11 5732012019 MissMarisa Dechdecho-International Business Management 18 มกราคม 2560 2 พฤศจิกายน 2559 30 มกราคม 2561
12 5732012017 Mr.Jirawath Sungoonshorn-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
13 5732012015 Mr.Nitipong Sornkarn-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
14 5732012012 Mr.Kawinphat LertwatthanahirunเกียรตินิยมMarketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
15 5732012011 Mr.Achasit Wiruchnipawan-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
16 5732012010 MissRatchaneekorn Deemongkhonsuk-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
17 5732012009 MissWanmai Phantongเกียรตินิยมe-Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
18 5732012007 Pol.Lt.Col.Orawan Teeraponumpan-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
19 5732012006 MissChutima Thornsungnoen-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
20 5732012005 Mr.Pichapon Maneerattanaporn-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
21 5732012004 Mr.Yuttasak Pinyovitayawong-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
22 5732012003 Mr.Phukla Samukkethum-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
23 5722012018 MissYing MeiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 7 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560