จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5912012114 Mr.Jian Chen-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
2 5912012102 MissSupapat Tananimit-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
3 5912012028 Mr.Burak Huseyin Cakir-Entrepreneurship Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
4 5912012027 Mr.Kenan Oezdemir-Entrepreneurship Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
5 5832012021 MissSuijun Chen-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
6 5832012020 MissLing Luo-Entrepreneurship Management 19 กรกฏาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 30 มกราคม 2561
7 5832012019 Mr.Haoxuan Huang-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
8 5832012018 Mr.Yi Luo-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
9 5832012006 MissKamonwan Kiriwanna-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
10 5822012023 Mr.Menghan Li-Financial Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
11 5822012021 MissVaratorn Phuenphol-Financial Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
12 5822012020 MissPatsarapa Traitrum-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
13 5822012019 Mr.Jackrit BumrungtrakulเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
14 5822012018 MissAtchareeya Pongput-Policy and Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
15 5822012017 MissSuthata Nguanprasert-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
16 5822012016 MissSupanee Khamjaroen-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
17 5822012013 Mr.Zeshan Ahmed-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 4 กรกฏาคม 2560 30 มกราคม 2561
18 5822012012 Mr.Le Huu Giap-Financial Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
19 5822012010 MissNattaporn Hongthong-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
20 5822012009 Mr.Kampol Tanawarotai-Entrepreneurship Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
21 5822012007 MissPichaya Voharnsuchon-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
22 5822012005 Mr.Phub Tshering-Policy and Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
23 5822012004 Mr.Ponlasit Charoenchaiaksorn-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
24 5822012003 Mr.Natthakit Lohmani-Marketing Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
25 5822012001 MissBenjamas Munikorn-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
26 5812012027 MissYue Liu-Policy and Management 20 กันยายน 2560 27 กรกฏาคม 2560 30 มกราคม 2561
27 5812012013 Mr.Isarakorn Prapatsorn-e-Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
28 5732012016 MissChayanit Phuttipilan-International Business Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561
29 5712012008 MissVorrapa Pornseth-Financial Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561