จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5922013010 MissJuanjuan Hu-Entrepreneurship Management 11 เมษายน 2561 5 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5912012106 Mrs.Ting Gan-Entrepreneurship Management 11 เมษายน 2561 5 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
3 5912012018 MissJingrui Li-Financial Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
4 5912012017 Mr.Zhenhui Zhu-International Business Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
5 5912012014 Mr.Dorji Wangchuk-Policy and Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
6 5912012013 Mr.Ugyen Norbu-Policy and Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
7 5912012012 Mr.Namgay Wangdi-Policy and Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
8 5912012011 MissHuimin Zhong-Marketing Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
9 5912012009 Mr.Thanakorn Pokavipanun-Entrepreneurship Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
10 5912012008 Mr.Tachapol Pokavipanun-Marketing Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
11 5912012006 Mr.Sommai Kaewsawad-International Business Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
12 5912012005 MissPapornpun Sathsin-International Business Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
13 5912012004 MissKhwankanok Kirdkidsadanont-Marketing Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
14 5912012003 MissPhitchaya Thotsaphonphaisan-International Business Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
15 5912012002 Mr.Hemawat Yensuong-Entrepreneurship Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
16 5832012009 Mr.Suthon Thukhalm-Financial Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
17 5822012015 MissSupattra Amornchomchupong-International Business Management 11 เมษายน 2561 6 มีนาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562