จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5832012022 MissXiaoxuan Mao-Entrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 11 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5912012010 MissLapasrada Promduang-International Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
3 5912012015 MissJing Wang-Marketing Management 10 ตุลาคม 2561 10 กันยายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
4 5912012020 Mr.Xiaodong Yang-Financial Management 30 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
5 5912012101 Mr.Su ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 ธันวาคม 2561 23 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
6 5912012105 MissYanjun Wang-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
7 5912012107 MissYouyu ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
8 5912012108 MissShuxian Liu-Entrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
9 5912012109 MissJia Meng-International Business Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
10 5912012110 MissJingwen Su-International Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
11 5912012111 MissShuen Han-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
12 5922012014 MissRuomiao Fan-International Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
13 5922013012 MissXi Wang-Entrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
14 5922013013 MissYueming Zhang-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
15 5932012004 MissRuonan Li-Marketing Management 30 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
16 5932012007 MissKanussavun ArunsukเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
17 5932012009 MissPatnaree JeewanarangsarnเกียรตินิยมInternational Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
18 5932012010 MissNatthawadee Tuntiwongvipop-Marketing Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
19 5932012014 Mr.Waroot Jarumrith-Financial Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
20 5932012015 Mr.Kiratikorn Laicharoenwong-Financial Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
21 5932012016 MissSatida Palachote-Financial Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 3 มกราคม 2563
22 5932012018 MissXuexia LiเกียรตินิยมFinancial Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
23 5932012020 Mr.Raavand Karimifar-International Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 18 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
24 5932013001 MissXinlin Li-International Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
25 5932013002 Mr.Wei Yao-International Business Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
26 5932013003 Mr.Ping HeเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
27 5932013004 Mr.Lianxin JiangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
28 5932013005 Mr.Jiaxing Tian-Entrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
29 5932013006 MissWanyuan Sun-Entrepreneurship Management 30 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
30 5932013007 Mr.Yilin Yang-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
31 5932013008 MissXue Yang-International Business Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
32 5932013009 Mrs.Qingzi Li-International Business Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
33 5932013010 Mr.Huanyu Lyu-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
34 5932013012 Mr.Pengfei JiangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
35 5932013013 MissMuyan Li-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
36 5932013015 Mr.Yiping ZhongเกียรตินิยมInternational Business Management 30 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
37 6012013002 MissYuetong Liao-Entrepreneurship Management 28 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562