จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6022013005 Mr.Zhexue Yi-International Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
2 6022013003 Mr.Yuyu Wang-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
3 6022013002 MissHuayi Guo-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
4 6022013001 Mr.Mingjia Sun-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
5 6022012019 MissNutcha Tiokul-Marketing Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
6 6022012018 Mr.Christoph KaeslerเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
7 6022012017 Mr.Diego Pascal HirschเกียรตินิยมInternational Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
8 6022012012 MissSuchada Pipatupathum-Marketing Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
9 6022012009 MissPatteera Sivawattanothai-International Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
10 6022012008 MissJuthamard Prapatsornเกียรตินิยมe-Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
11 6022012006 MissKamolchanok Ngamponkrang-e-Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
12 6022012005 Mr.Metis Naknawaphan-e-Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
13 6022012003 MissSuparadee Sermprapasilpเกียรตินิยมe-Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
14 6022012002 Mr.Peerasilp SermprapasilpเกียรตินิยมFinancial Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
15 6022012001 Mr.Nabhasbhichaya Daewang-Marketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
16 6012013012 MissJunzhu Zhao-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
17 6012013011 Mr.Peng Wang-International Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
18 6012013010 MissRui Yang-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
19 6012013009 Mr.Di Wu-International Business Management 25 เมษายน 2562 4 มีนาคม 2562 3 มกราคม 2563
20 6012013008 Mr.Yuzhuo Zhou-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
21 6012013007 Mr.Yuyang Chen-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
22 6012013006 Mr.Ziqin Zhou-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
23 6012013005 Mr.Kaiyuan Zhang-International Business Management 25 เมษายน 2562 4 มีนาคม 2562 3 มกราคม 2563
24 6012013003 Mr.Yisong Chen-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 4 มีนาคม 2562 3 มกราคม 2563
25 6012013001 Mr.Zhenghao Zhang-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
26 6012012025 MissSabrina Scheifele-Entrepreneurship Management 25 กรกฏาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 3 มกราคม 2563
27 6012012024 MissKexing Ni-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
28 6012012023 Mr.Gan Tu-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
29 6012012022 MissXiangyu Bian-Policy and Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
30 6012012021 MissYumeng Liu-Marketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
31 6012012020 MissYi Long-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
32 6012012019 MissXiangyu Yang-Entrepreneurship Management 25 กรกฏาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 3 มกราคม 2563
33 6012012018 Mr.Mani Gyeltshen-Marketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
34 6012012017 Mr.Chencho เกียรตินิยมFinancial Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
35 6012012016 Mr.Andrej Schwarz-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
36 6012012015 MissTrinh Thu Hanh-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
37 6012012014 MissYao Li-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
38 6012012013 MissYongxin Yang-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
39 6012012012 MissNapat Sootjarit-International Business Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
40 6012012011 MissNapada Chewcharn-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
41 6012012010 MissPiraya Buakhao-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
42 6012012007 Mr.Karan ThurakijkarnเกียรตินิยมInternational Business Management 25 เมษายน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
43 6012012006 Mrs.Prangrawee Pongton-Marketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
44 6012012004 MissRachel Munyenyembe-Financial Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
45 6012012002 Mr.Sattawat Pinalongkon-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
46 6012012001 MissPitchaporn Choochuer-International Business Management 25 เมษายน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
47 5932013014 Mr.Hanyu Zhai-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
48 5932013011 MissWarakorn MahattananเกียรตินิยมInternational Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
49 5932012019 MissEleni MapiraเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
50 5932012013 MissKanokwan Luangwitchajaroen-Marketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
51 5932012012 MissPim-upsorn Aunskul-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
52 5932012011 MissPannipa Nookong-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
53 5932012006 MissSupissara SitthisunเกียรตินิยมMarketing Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
54 5932012005 MissMiaomiao Huang-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
55 5932012003 Mr.Marcel Herbert Junginger-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
56 5932012002 Mr.Sven Schrewe-Entrepreneurship Management 25 กรกฏาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 3 มกราคม 2563
57 5932012001 MissStephanie Christina Ingrid Heim-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
58 5922013011 Mr.Zijun Tang-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
59 5922013004 Mr.Hongyi Li-Entrepreneurship Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
60 5922012001 Mr.Tanusak Kathongthung-Financial Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
61 5912012104 MissJingwen Li-International Business Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
62 5912012007 MissOraphin Detchyong-Entrepreneurship Management 25 เมษายน 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
63 5832012026 Mr.Mark Ethelbert Chijioke-Policy and Management 18 ตุลาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 3 มกราคม 2563
64 5732012018 MissApinya Chamchoi-International Business Management 25 เมษายน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563