จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5822012002 MissNatthakritta Pipatphuriwat-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
2 6012012008 MissFarah Madkhan-Policy and Management 17 มีนาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2563 26 เมษายน 2565
3 6112012003 MissJiraphan Yusaeng-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
4 6112012012 MissPHOONYANUCH JIRACHOTSAKDA-Marketing Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
5 6112012015 MissJinnarat TamphakdiphanitเกียรตินิยมFinancial Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
6 6112012016 MissNatthorn Kienthong-Policy and Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
7 6112012018 Mr.Jianning Sun-Financial Management 20 มกราคม 2564 19 ตุลาคม 2563 26 เมษายน 2565
8 6112012022 MissYao Yao-e-Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 7 สิงหาคม 2563 8 มกราคม 2564
9 6112012023 MissXinying Yin-Marketing Management 18 พฤศจิกายน 2563 7 สิงหาคม 2563 8 มกราคม 2564
10 6112012026 MissSandra Shanice Evans-Entrepreneurship Management 17 กุมภาพันธ์ 2564 15 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565
11 6112012031 Mr.Daniel Philipp Brinkmann-Entrepreneurship Management 17 กุมภาพันธ์ 2564 15 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565
12 6112013005 Mr.HONG ZHANG-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
13 6112013012 MissKaiquan Gan-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
14 6112013021 MissNaphathchaya Chotikarnpatana-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
15 6122012001 Mr.Erik Werner-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
16 6122012005 Mr.Suparkorn Noiprachar-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
17 6122012006 MissNantarat Patawanich-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
18 6122012008 MissPreediwan Chomkaew-Marketing Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
19 6122012009 MissKarnsiri Meanchainun-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
20 6122012011 MissNanchaya Namchokchaijaroen-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
21 6122012012 MissPichitrpas SongsombatเกียรตินิยมFinancial Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
22 6122012013 MissJie Zhang-Marketing Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
23 6122012014 MissYanli Wang-Entrepreneurship Management 20 มกราคม 2564 19 ตุลาคม 2563 26 เมษายน 2565
24 6122012015 MissHuihui Zhao-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
25 6122012018 Mr.Muhammad Suhaib Absar-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
26 6122013008 MissDanhong ZhuเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
27 6212012001 Mr.Kai Timo Adams-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
28 6212012002 Mr.Marvin Michael Mandl-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
29 6212012003 Mr.Lukas Bevanda-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
30 6212012004 MissNicole Hochwald-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
31 6212012005 MissKatja Rehrl-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
32 6212012006 Mr.Vinzenz Andreas Baur-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
33 6212012007 MissIna Vogt-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
34 6212012008 MissKim Janine Monika Heinzerling-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
35 6212012009 MissValerie Herta Singer-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
36 6212012010 MissWiramon Luangluewong-e-Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
37 6212012017 MissKorapin SuntayodomเกียรตินิยมNonprofit Management 18 พฤศจิกายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
38 6212012019 MissJun Duan-Marketing Management 18 พฤศจิกายน 2563 25 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
39 6212013001 Mr.Weiru Zhong-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
40 6212013002 Mr.Bifan Deng-Financial Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
41 6212013004 Mr.Kun Li-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
42 6212013005 MissKejun LiuเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
43 6212013013 MissBingxin JiangเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
44 6212013015 Mr.Hanbo Yang-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
45 6212013019 MissJingjing YuanเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
46 6212013020 MissYonglian CaoเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
47 6212013022 Mrs.Haixia Wang-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
48 6212013024 MissHui ZhangเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
49 6212013025 Mr.MENGCHEN CAI-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
50 6222013001 MissJiayu TaoเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
51 6222013002 Mr.Zijie YueเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
52 6222013003 Mr.Miaozhuang LiuเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
53 6222013004 Mrs.Weiping LiuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
54 6222013005 Mr.Yusen Liu-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
55 6222013008 Mr.Ning Lu-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
56 6222013010 Mr.Shihao Lan-Financial Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
57 6222013011 Mr.Pattarayot Sittisorn-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
58 6222013013 MissWANQI DING-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
59 6222013016 Mr.Yu Wang-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
60 6222013022 Mr.Xiaohan Zhang-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
61 6222013027 Mr.Yubo An-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
62 6222013037 MissYanhong Li-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
63 6222013040 MissShijia Hu-International Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
64 6222013041 Mr.Shengxiao Lu-Entrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
65 6222013042 MissJing LyuเกียรตินิยมFinancial Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
66 6222013045 Mr.Yuchen GuoเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
67 6222013046 MissJiawei XieเกียรตินิยมInternational Business Management 18 พฤศจิกายน 2563 28 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564