จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2562
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6122013003 MissLin Qie-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
2 6112013017 MissLiping Yang-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
3 6112013016 MissCheng Wei-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
4 6112013013 MissShuyi Xiang-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
5 6112013011 MissTongyu Chen-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
6 6112013009 Mr.Bowen Zhang-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
7 6112013008 Mrs.Qunying Huang-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
8 6112013007 Mr.Shaojie Yang-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
9 6112012032 MissHenriett Halasi-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 16 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
10 6112012030 Mr.Constantin Faust-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
11 6112012029 Mr.Moritz Richard Wagner-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
12 6112012028 Mr.Nils Ritter-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
13 6112012027 MissIrina Esposito-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 16 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
14 6022013006 Mr.Jun Zhang-International Business Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
15 6022012016 Mr.Matthews Tinkha KafumbaเกียรตินิยมPolicy and Management 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
16 6012013015 MissMei Li-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
17 6012013014 Mr.Xinyu Wang-Entrepreneurship Management 20 พฤศจิกายน 2562 9 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
18 5922012010 MissKrongpaka Kittimanont-Marketing Management 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563