จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2564
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6312022034 Mr.YU SHENG-International Business Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
2 6312022032 Mr.KEYU PAN-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
3 6312022030 Mr.HUANXIN ZENG-International Business Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
4 6312022028 Mr.JUNYU CHENเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
5 6312022027 Mr.GENGXIN WANเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
6 6312022020 MissZAIYING YANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
7 6312022018 Mr.XIANG YAN-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
8 6312022017 Mr.JINTONG SUN-International Business Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
9 6312022015 MissXUANTAO ZHONGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
10 6312022014 MissSHUHUA LI-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
11 6312022013 MissLIANG ZHAO-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
12 6312022012 Mrs.YANAN WANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
13 6312022010 Mrs.QIAN WANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
14 6312022008 Mrs.QIANHUI ZHANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
15 6312022007 MissSIMING JIANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
16 6312022006 Mrs.LING LIU-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
17 6312022004 Mrs.YUAN LUOเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
18 6312022003 MissHUIYING HUANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
19 6312022001 Mr.HENG BAI-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
20 6312021016 Mr.PENG GUO-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 10 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
21 6312021002 MissLUZIA LEAH ARTNER-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 10 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
22 6312021001 MissDESIREE LUDWIG-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 10 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
23 6222013031 MissYajie Zhu-Entrepreneurship Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
24 6222013009 Mr.Zipei He-Financial Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565
25 5912012112 MissXiao Li-International Business Management 15 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2564 26 เมษายน 2565