จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5532011017 MissApapat Mahadchariyakul-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
2 5522011009 MissApisada SubanekyosเกียรตินิยมPolicy and Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
3 5522011033 Mr.Georges Philip Constantine-Entrepreneurship Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
4 5532011005 Mr.Janvit Youngyuenstaporn-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
5 5522011020 MissKanjana SaejiaเกียรตินิยมFinancial Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
6 5522011023 MissKanokporn SriwilaiเกียรตินิยมMarketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
7 5532011003 Mr.Kasemsak Ittipcharoen-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
8 5532011008 MissKorrakoch ChamroenprucksเกียรตินิยมInternational Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
9 5532011007 Mr.Lwin Myo Zaw-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
10 5522011035 MissNina Kathrin Metzinger-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
11 5522011027 MissOnvaree Assawaphanichkul-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
12 5532011020 MissPailin Thavonwong-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
13 5532011014 MissPattarapan Putthawong-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
14 5532011012 MissPatthida Mhuensai-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
15 5522011022 MissPeeraya Sawangsaensuk-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
16 5532011011 MissPraewpun Suwannapong-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
17 5522011034 MissSarah Korlin-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
18 5532011004 MissSitorn Chinchiyanond-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
19 5532011018 MissSuchada Hiranpratheep-Entrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
20 5522011015 MissSuprapai SuebpunkoiเกียรตินิยมInternational Business Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
21 5532011013 MissSuwimon Maninopparatana-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
22 5532011015 MissTanachaorn Tammapirom-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
23 5522011013 MissTanuttra Ekasittipol-Marketing Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
24 5522011007 Mr.Thananut SinghathepเกียรตินิยมInternational Business Management 27 สิงหาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 29 มกราคม 2558
25 5532011009 Mr.Thanapat Chaireongsirikul-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
26 5532011002 MissThanatchaporn Tawornpanchasarp-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
27 5532011001 MissThireeda Chumasaratul-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
28 5532011016 MissXianping Liang-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558