จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5622011007 MissAnchalee GulatiเกียรตินิยมPolicy and Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
2 5612011036 MissAnna Katrin Ahnert-International Business Management 9 กันยายน 2558 17 กรกฏาคม 2558 7 มกราคม 2559
3 5612011040 MissAstrid Angelica Johanna Philippron-Financial Management 13 พฤศจิกายน 2558 20 กรกฏาคม 2558 7 มกราคม 2559
4 5612011038 Mr.Benjamin-Swen Keim-International Business Management 10 มิถุนายน 2558 19 พฤษภาคม 2558 7 มกราคม 2559
5 5622011009 Mr.Chitipat DhakoorabutrเกียรตินิยมMarketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
6 5632011030 Mr.David Tschabitscher-Policy and Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
7 5622011011 MissDmisa Vatcharong-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
8 5612011037 MissFranziska Hahn-International Business Management 9 กันยายน 2558 20 กรกฏาคม 2558 7 มกราคม 2559
9 5612011042 MissHira Aijaz SiddiquiเกียรตินิยมFinancial Management 11 มีนาคม 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558 7 มกราคม 2559
10 5612011035 MissJiaHui HeเกียรตินิยมFinancial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
11 5622011010 Mr.Karat LehmongkolเกียรตินิยมMarketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
12 5622011025 Mr.Kittithat Ratanachirasut-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
13 5532011021 MissLiLi Feng-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 31 มกราคม 2560
14 5622011026 Mr.Lisheng Zhang-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
15 5622011013 MissNeerapa Sapanuchat-Marketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
16 5622011006 Mr.Nirote ChaweewannakornเกียรตินิยมMarketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
17 5622011016 Mr.Pasut Punsanthaveekul-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
18 5612011024 Mr.Pisuit Toopairoh-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
19 5622011001 MissPutthida Bunsaklerdwittaya-Entrepreneurship Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
20 5612011041 Mr.Rainer ExnerเกียรตินิยมFinancial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
21 5622011019 Mr.Rangsiman Kaeochotchuangkul-International Business Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
22 5612011013 MissRattakan Sriswasdi-International Business Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
23 5622011004 MissSantika NongpongเกียรตินิยมMarketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
24 5622011018 MissSwanya Sitthinam-Policy and Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
25 5622011002 Mr.Thana Thanawichitroek-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
26 5532011022 MissTipsuda Rueanpoo-International Business Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
27 5622011031 MissWanjing Li-Financial Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
28 5622011005 Mr.Wasu WuttapanichเกียรตินิยมMarketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
29 5622011015 Mrs.Watchara Chookamlang-Policy and Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
30 5622011020 MissWisanee Ratanapong-Marketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
31 5622011021 MissYamilah Samae-Marketing Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559