จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5612011002 Mr.Joshua-Luther Ndoye Upoalkpajor-Policy and Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
2 5612011020 MissAmmara Thammasiri-Financial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
3 5612011023 MissApichada Thunsap-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
4 5612011026 MissBoonyada Thamsirisup-Financial Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
5 5522011011 Mr.Chaiyachate Ngoenart-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
6 5522011008 MissChanitpak ChomsinเกียรตินิยมInternational Business Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
7 5612011025 MissChantapich Charintranont-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
8 5612011004 MissChareeya Junchuwanitkul-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
9 5522011004 MissChonnikan Leeamnuaicharoen-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
10 5532011025 MissFareeda Suksan-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
11 5612011030 Mr.Kitichai KunanantakulเกียรตินิยมMarketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
12 5612011033 Mr.Korakit Thongrungreangchai-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
13 5522011016 Mr.Kunnitee Setthathikha-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
14 5622011034 Mr.Michael Fiedler-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
15 5612011001 MissNareerat Munkong-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
16 5612011008 MissNattida Puthong-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
17 5612011006 MissNichapat Chitrada-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
18 5612011018 Mr.Nuttawut Utaipat-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
19 5522011019 MissPaneekarn Euamethiyangkul-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2557 20 ตุลาคม 2557 29 มกราคม 2558
20 5612011017 MissPatcharat Koedwut-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
21 5612011032 MissPhatthanit Sinthutraisak-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
22 5522011006 MissPhetphailin Anurakbandit-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
23 5612011014 MissPiyaporn Pojaroen-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
24 5612011007 MissSarinun Kanokthawornthum-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
25 5612011022 Mr.Satitpong Sunnongmuang-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
26 5622011030 Mr.Shao Wang-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
27 5612011012 Mr.Sitthiporn Puakmanee-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
28 5612011016 MissSukanya Intarachaisri-Marketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
29 5612011021 Mr.Suvarat SatayanondเกียรตินิยมMarketing Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
30 5612011003 MissThanutsorn Ek-udomporn-Entrepreneurship Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
31 5612011031 Mr.Varun Amatya-Policy and Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559
32 5612011027 Mr.Wasu Tanakasamchai-International Business Management 12 พฤษภาคม 2558 6 มีนาคม 2558 7 มกราคม 2559