จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5812012007 MissChayapa Amattayakul-Marketing Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
2 5812012006 Mr.Fabian DriedigerเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
3 5712012030 MissJuanjuan Cai-e-Business Management 15 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2560 30 มกราคม 2561
4 5812012025 MissKritanong PiboonthanakiatเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
5 5812012018 MissLamu Zhuoma-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
6 5812012021 MissNamjai Raksaphon-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
7 5812012003 MissNatakarn Poungthanasarn-Entrepreneurship Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
8 5812012014 MissOraphan Thiengchanya-Marketing Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
9 5812012023 MissPanchika Tangjui-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
10 5812012005 MissPatimaporn Khwannak-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
11 5812012009 MissPuengpetch Pornpratarnsuk-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
12 5812012024 MissPuntharee ChookulเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
13 5822012026 Mrs.Quinn Friedel-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
14 5812012019 MissRatthiporn KalyanamitraเกียรตินิยมInternational Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
15 5812012011 Mr.Sirapob LuangsuwanเกียรตินิยมFinancial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
16 5812012020 MissSirilak Isaranimitkul-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
17 5812012012 MissSuchalinee Pongprucg-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
18 5732012002 MissSuppakarn Srichun-Marketing Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
19 5812012010 Mr.Tan Ketudat-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
20 5732012008 MissThannaphat Uengkhao-Marketing Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
21 5822012025 MissVanessa Hedy Christine Huttner-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
22 5812012008 Mr.Watcharin Sayamrattanakit-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
23 5812012017 Mr.Xiaowen Xie-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
24 5822012024 MissYulia Volchkova-International Business Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
25 5812012016 MissZiqing Xu-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561
26 5822012011 MissZuzana Demeterova-Financial Management 12 เมษายน 2560 3 มีนาคม 2560 30 มกราคม 2561