จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5732012011 Mr.Achasit Wiruchnipawan-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5812012032 MissCatja Franziska Claussen-e-Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
3 5732012006 MissChutima Thornsungnoen-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
4 5732012025 MissJintanan ChiemsuwanawadเกียรตินิยมMarketing Management 18 มกราคม 2560 2 พฤศจิกายน 2559 30 มกราคม 2561
5 5732012017 Mr.Jirawath Sungoonshorn-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
6 5732012012 Mr.Kawinphat LertwatthanahirunเกียรตินิยมMarketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
7 5732012019 MissMarisa Dechdecho-International Business Management 18 มกราคม 2560 2 พฤศจิกายน 2559 30 มกราคม 2561
8 5812012028 Mr.Maximilian Muller-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
9 5732012015 Mr.Nitipong Sornkarn-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
10 5812012001 MissNutnicha Boonyarataphan-Marketing Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
11 5812012029 Mr.Oliver Gundolf Adam-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
12 5732012007 Pol.Lt.Col.Orawan Teeraponumpan-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
13 5812012002 MissPanyatida Suwatpisankij-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
14 5732012003 Mr.Phukla Samukkethum-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
15 5732012005 Mr.Pichapon Maneerattanaporn-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
16 5732012010 MissRatchaneekorn Deemongkhonsuk-Financial Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
17 5812012039 Mrs.Supannee HarncharnsiriเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
18 5732012009 MissWanmai Phantongเกียรตินิยมe-Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
19 5812012037 Mr.Xiangwen MoเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
20 5812012040 MissXuan ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
21 5812012038 Mr.Yadong LiuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
22 5722012018 MissYing MeiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 25 พฤศจิกายน 2559 7 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
23 5732012004 Mr.Yuttasak Pinyovitayawong-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560