จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6122013025 MissAnlu Cai-Financial Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
2 6112013006 MissBingxin He-International Business Management 20 พฤษภาคม 2563 12 มีนาคม 2563 8 มกราคม 2564
3 6022012004 Mr.Chayut Rojanakat-International Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
4 6212013003 MissDanni Quan-Entrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
5 6122013024 Mr.Haosheng Fang-Financial Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
6 6122013005 Mr.Huiquan Zhang-Financial Management 20 พฤษภาคม 2563 12 มีนาคม 2563 8 มกราคม 2564
7 6122013004 Mr.Jiahan Wang-Financial Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
8 6022012020 MissJuanxin Qiu-e-Business Management 15 กรกฏาคม 2563 5 มิถุนายน 2563 8 มกราคม 2564
9 5822012008 Mr.Kananant Moranondha-Financial Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
10 6122013020 Mrs.Lei ChiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
11 6112013014 MissLyuqi Chen-Entrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
12 6112013018 MissMingrui Liu-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
13 6112012010 Mr.Nontapat Sanguansuk-Entrepreneurship Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
14 6112012008 MissNuttika Lohityothin-International Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
15 6112012009 Mr.Panij Chintraruckเกียรตินิยมe-Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
16 6122013002 Mr.Peng Liu-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
17 6112012014 MissPhimploy Phonwichai-International Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
18 6112012006 MissPiyada CheewapattananukulเกียรตินิยมMarketing Management 20 พฤษภาคม 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
19 6112012005 Acting Sub.Lt.Pontagorn Srivoon-e-Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
20 6112013001 MissQing Long-Entrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
21 6112012020 Mr.Qing Lu-Marketing Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
22 6122013019 MissRongju LiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
23 6212013012 MissShanmei WangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
24 6112012001 MissSiraphorn Songrachakorn-International Business Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
25 6112012002 MissTayida Poonpolwatanaporn-Entrepreneurship Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
26 6022012010 Mr.Todsaphon SirawattananonเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
27 6212013010 MissWei Yang-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
28 6212013011 MissXin Zhu-Entrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
29 6122013021 MissXueqin ZhaoเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
30 5922012013 MissXueyun Chen-Marketing Management 20 พฤษภาคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 8 มกราคม 2564
31 6122013026 MissYalei Yang-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
32 6122013030 Mr.Yangwen Zhou-Entrepreneurship Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
33 6122013028 Mr.Yanrui Tang-Financial Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
34 6122013023 MissYujia Liang-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
35 6122013027 Mr.Yun Wang-Financial Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
36 6112013002 Mr.Zaiming Xia-Entrepreneurship Management 20 พฤษภาคม 2563 12 มีนาคม 2563 8 มกราคม 2564
37 6212013009 Mr.Zehuan Li-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
38 6122013001 Mr.Zhiyuan Zhang-International Business Management 21 ตุลาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564