จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6122013012 Mr.Anran ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
2 6222013019 MissBILAN TONG-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
3 6222013026 MissBohong Xu-International Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
4 6212013008 Mr.CHENSHUN SUN-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
5 6212012014 Mr.Callum Andrew WrenchเกียรตินิยมFinancial Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
6 6212013023 Mr.Dengfeng Jiang-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
7 6212012020 MissDollaporn RattanajariyaเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
8 6212012013 Mr.Edmond CudjoeเกียรตินิยมInternational Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
9 6222013029 MissFei An-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
10 6222013043 Mr.Guosheng LuoเกียรตินิยมFinancial Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
11 6222013006 Mr.Huanju Li-Financial Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
12 6212012024 Mrs.Hwasu HuhเกียรตินิยมPolicy and Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
13 6222013049 MissJun XieเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
14 6122013015 MissJiajia ChenเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
15 6122013018 MissJuping LiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
16 6222013020 Mr.LETIAN GUO-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
17 5912012016 MissLadfah Rattanaphan-Marketing Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
18 6122013014 MissLi Li-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
19 6222012012 Mr.Ming Yang-Financial Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
20 6222013030 MissMengyang Li-Financial Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
21 6222012003 MissNUTTAPUN SAMRITDEJKAJORN-Entrepreneurship Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
22 6222012008 MissNannapat Phanpairoth-International Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
23 6212012015 MissNarisa Jakkongtamagul-Entrepreneurship Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
24 6122012002 MissOnuma Kaewpikul-Marketing Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
25 6112012019 Mr.Onur Balidede-International Business Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
26 6212012022 MissParadee Weerapao-Marketing Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
27 6122013006 Mr.Peng Xia-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
28 6212012028 MissPicharmol Treenate-International Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
29 6212012021 Mr.Poramate Visetkan-International Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
30 6222013033 Mrs.Qun Zhao-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
31 6222012011 MissSili Cheng-Financial Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
32 6212013017 MissSIYING GUO-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
33 6222012001 MissSUPAKORN TANTIPEERAWUT-Marketing Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
34 6222013021 MissShanchuanhui Wang-International Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
35 6212013016 MissShiyi Zhao-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
36 6222012005 MissTHANSITA WONGPRASERTเกียรตินิยมInternational Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
37 6222013035 Mr.Tao FanเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
38 5832012010 Mr.Vasawat Suchatwut-International Business Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
39 5832012011 Mr.Vasin Suchatwut-Entrepreneurship Management 20 ตุลาคม 2564 19 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
40 6222012013 Mr.WENXIN XIONG-Financial Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
41 6222013050 MissXINNING PANGเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
42 6112013003 MissXianjing ShaoเกียรตินิยมInternational Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
43 6122013007 MissXiaojie MaเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
44 6122013016 Mr.Xichen Zhao-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
45 6122013017 MissXiumin LiuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
46 6212013018 Mr.Xu JinเกียรตินิยมInternational Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
47 6122013013 MissXue LiเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
48 6222013036 Mrs.Xuefei LiuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
49 6222013024 MissYANJIN CHEN-Financial Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
50 6222013038 Mr.Yongjing Yan-Financial Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
51 6222012004 Mr.YUJIAN ZHOUเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
52 6222013032 MissYaping Xu-Entrepreneurship Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
53 6222013015 Mr.Yi Luo-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
54 6122013010 MissYunqiu Cao-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
55 5922012011 MissYuyuan Ouyang-International Business Management 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
56 6222013007 Mr.Zehong ZhangเกียรตินิยมFinancial Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
57 6222013012 Mr.ZHENGKAI QU-Financial Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
58 6222013014 MissZIWEI ZHANG-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
59 6222013047 Mr.Zihao Yan-International Business Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
60 6222013044 MissZimo Li-International Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
61 6222013023 MissZuheng Huang-International Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
62 6222013039 MissZuolin WangเกียรตินิยมInternational Business Management 17 พฤศจิกายน 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
63 6122013011 Mr.Zuyuan Yang-Entrepreneurship Management 19 พฤษภาคม 2564 8 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565