เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรนิด้า
  รหัสประจำตัว/ชื่อบัญชีผู้ใช้  
รหัสผ่าน
      ลืมรหัสผ่าน

***สำหรับนักศึกษา Login ด้วย NetID(name.sur@stu.nida.ac.th หรือ 642xxxxxxx@stu.nida.ac.th)***
**สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน 2/2564 เป็นต้นไป NetID จะเปลี่ยนจากชื่อสกุลเป็นรหัสนักศึกษา**
***สำหรับบุคลากร Login ด้วย Office365***
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629